Kierując się Państwa potrzebami, wprowadziliśmy możliwość wynajmu maszyn budowlanych. Oferujemy przy tym usługi naszych operatorów, którzy wykorzystując swe doświadczenie i zdobytą wiedzę, sprostają wszystkim Państwa wymaganiom.

Wypożyczamy:
– maszyny budowlane i drogowe
– naczepy
– przyczepy

Świadczymy także usługi zleceniowe robot ziemnych.

Zalety:
– ograniczenie wydatków Państwa firmy
– niezawodność maszyn oferowanych
– dostępność maszyn na długi okres
– wybór odpowiedniego typu maszyny: koparka, ładowarka, spycharka itp.
– uzupełnienie własnego parku maszynowego w okresie natężonych robót bez konieczności ponoszenia dużych kosztów
– stała opieka i nadzór naszej firmy nad maszynami wypożyczonymi.